6 tháng đầu năm 2017: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực biển và hải đảo

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sáng ngày 20/6, tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Vụ, Văn phòng Bộ , đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục đã chủ động xây dựng và quyết liệt triển khai chương trình, kế hoạch công tác năm 2017. Trong đó, tập trung vào việc tiếp tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thành xây dựng Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển; đẩy mạnh công tác quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo; tăng cường công tác quản lý khai thác biển và hải đảo; làm tốt công tác kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; tập trung triển khai thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ được Chính phủ giao; tổ chức thành công Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam tại Cà Mau và  Kỳ họp lần thứ 10 Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển; … Đặc biệt, tại Hội nghị đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã phát biểu, làm rõ và đề xuất Lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ quan tâm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và đảm bảo tiến độ công việc trong thời gian tới.

Ông Vũ Trường Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trình bày báo cáo tại hội nghị

Chia sẻ với các khó khăn, vướng mắc của Tổng cục, đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng của Bộ đã trao đổi, đề xuất các giải pháp tháo gỡ cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực biển và hải đảo.

Ông Tạ Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị

Đối với công tác tổ chức cán bộ, ông Tạ Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, trong thời gian qua, công tác tổ chức cán bộ của Tổng cục đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để làm tốt hơn các nhiệm vụ tổ chức cán bộ trong thời gian tới, ông Tạ Đình Thi đề nghị Tổng cục cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung giải quyết các thủ tục hành chính minh bạch, rõ ràng, đảm bảo chất lượng và thời gian xử lý; cần tiên phong đi đầu trong việc cải cách hành chính nội bộ; đẩy mạnh tổ chức các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho các cán bộ công chức viên chức; khẩn trương hoàn thiện đề án vị trí việc làm, có kế hoạch cụ thể trong tuyển dụng viên chức.

“Để nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức của Tổng cục, tôi đề nghị Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng đơn vị  để trình Bộ trưởng ký ban hành thay thế Quyết định số 43/2014/QĐ-TTg” – ông Tạ Đình Thi nhấn mạnh.

 

Ông Lê Văn Hợp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế phát biểu tại Hội nghị

 

Đánh giá cao những nỗ lực lớn của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong việc tích cực triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo, ông Lê Văn Hợp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho rằng, trong 6 tháng cuối năm 2017, bên cạnh việc tập trung xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đúng tiến độ , Tổng cục cần tăng cường phối hợp với các đơn vị trong Bộ tập trung rà soát, chỉnh sửa tránh sự chồng chéo đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực khác.

 Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi lắng nghe các ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghị, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã chủ động khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó tạo được nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đóng góp vào thành công chung của Bộ cũng như toàn ngành tài nguyên và môi trường.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được, Thứ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế để có giải pháp, kế hoạch khắc phục kịp thời như tiến độ triển khai các đề án, dự án của Chính phủ còn chậm; công tác phối hợp giữa các đơn vị cũng còn nhiều bất cập, dẫn đến hiệu quả giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn chưa kịp thời, chưa phát huy hết hiệu quả của bộ máy; …

“6 tháng cuối năm 2017, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cần tập trung trí tuệ, xây dựng một kế hoạch công tác về quản lý tổng hợp biển và hải đảo cụ thể, chi tiết, trên cơ sở xác định rõ những nhiệm vụ cấp bách cần tập trung triển khai thực hiện, khắc phục ngay những tồn tại và hạn chế, phấn đấu hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ mà thực tiễn đặt ra.” – Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đề nghị.

Trong đó, Thứ trưởng nhấn mạnh các vấn đề cần tập trung, đó là:

Thứ nhất, kiện toàn lại đội ngũ lãnh đạo Tổng cục, khẩn trương phân công lại từng mảng công việc cho rõ ràng, phù hợp với nhiệm vụ được giao; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức sau khi Quyết định thay thế Quyết định số 43/2014/QĐ-TTg được ban hành; tổ chức thực hiện Đề án tổng thể vị trí việc làm của Tổng cục sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

Thứ hai, đối với công tác quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo, Tổng cục cần tập trung hoàn thành xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo theo tiến độ; kiện toàn Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển; hoàn thành báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định 1570/QĐ-TTg ngày 06/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Thứ ba, làm tốt công tác quản lý tổng hợp khai thác, sử dụng biển và hải đảo. Trong đó, Tổng cục phải bám sát quá trình xem xét, phê duyệt của các cấp có thẩm quyền đối với Đề án Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng biển Việt Nam; tập trung hoàn thành Dự án “Xác định đường triều cao trung bình nhiều năm và đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm vùng ven biển Việt Nam phục vụ công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo” để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, giao khu vực biển, cấp phép nhận chìm ở biển; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương có biển tổ chức triển khai thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn; tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị giao khu vực biển nhận chìm ở biển của các tổ chức, cá nhân.

Thứ tư, tập trung hoàn thành xây dựng và trình Bộ để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục sự cố tràn dầu và hóa chất độc trên biển; tham mưu thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép nhận chìm ở biển đối với các dự án xin cấp phép; tích cực thực hiện nhiệm vụ hoạt động của cơ quan đầu mối thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ứng phó, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển năm 2017.

Thứ năm, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 (Nghị quyết 84).

Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các dự án, đề án, nhiệm vụ nói chung; đặc biệt là các dự án thuộc Đề án Tổng thể về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển (Đề án 47) đảm bảo tiến độ thực hiện do Thủ tướng Chính phủ giao.

“Với tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ của cán bộ lãnh đạo, công chức viên chức, người lao động Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, tôi tin tưởng rắng công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường biển và hải đảo trong thời gian tới sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu về phát triển kinh tế – xã hội bền vững.” – Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc nhấn mạnh.

 

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã trao Huân chương lao động Hạng Nhì cho bà Trần Thị Tơ, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo 

Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã trao Huân chương lao động Hạng Nhì cho bà Trần Thị Tơ, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo CTTĐT Bộ TN&MT