[Infographic] – 6 vấn đề môi trường đô thị

Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016, các đô thị nước ta đang đối mặt với 6 vấn đề môi trường nổi cộm.

Nguồn: Bảo Châu/Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT