Infographic – Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

Ảnh minh họa (nguồn: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI)

Theo bộ thủ tục hành chính về đất đai mà Bộ TNMT mới ban hành, thời gian thực hiện một số thủ tục hành chính về đất đai mới đã được cắt giảm từ 1/3 đến 1/2. Lĩnh vực đất đai có 48 thủ tục đối với địa phương đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai; 70 thủ tục đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai.

Theo Bảo Châu/ Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT