Infographic – Hiểu về các cấp gió, bão

Trong các bản tin dự báo bão, cơ quan khí tượng thường nhắc đến “bão gây gió cấp 10, 11, giật cấp 13”. Vậy các cấp gió này được tính như thế nào và có nguy hiểm ra sao? Các cơ quan khí tượng thường dùng thang cấp gió Beaufort. Ban đầu, thang gió Beaufort có từ cấp 0 đến cấp 12, ngày nay mở rộng đến cấp 30.

Theo Bảo Châu/Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT