Năm 2018: Có thể bị phạt tù đến 7 năm nếu xả thải gây ô nhiễm môi trường

Năm 2018: Có thể bị phạt tù đến 7 năm nếu xả thải gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: http://daklak.gov.vn

Từ ngày 1/1/2018, các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường, có thể bị phạt tiền đến 3 tỉ đồng, hoặc phạt tù đến 7 năm theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015.

Theo Điều 182, 183, 184, Bộ Luật hình sự 2009, phạm tội gây ô nhiễm không khí, nguồn nước, đất gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm; gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm. Quy định này chỉ mang tính chất định tính, rất khó để xác định như thế nào là gây hậu quả rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do đó sẽ có rất ít Doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên đến Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, tại Điều 235 quy định xử lý hình sự đối với với tội phạm về môi trường đã được cụ thể hóa về khối lượng, lưu lượng, thông số ô nhiễm và số lần vượt quy chuẩn cho từng loại chất thải.

Nếu trước kia nhiều Doanh nghiệp xem việc vi phạm pháp luật về môi trường là giải pháp làm giảm chi phí, tăng lợi nhuận, nên bất chấp mọi hậu quả thì nay quan điểm này cần được xem lại. Chế tài mà Bộ luật hình sự 2015 đưa ra là rất mạnh, mang tính răn đe rất cao. Nếu chủ các cơ sở sản xuất, Doanh nghiệp không chú trọng đầu tư công nghệ sản xuất và hệ thống xử lý môi trường hiện đại, không làm tốt công tác bảo vệ môi trường, không kiểm soát được lưu lượng xả thải cũng như các thông số ô nhiễm để vượt quy chuẩn nhiều lần rất dễ bị vướng vào vòng lao lý.

Đáng báo động là theo thống kê của Tổng cục Môi trường, trong hai năm 2015-2016, khi thanh tra gần 1.000 Doanh nghiệp, phát hiện 25-30% Doanh nghiệp xả thải vượt quy chuẩn.

—Trang Môi Trường—