Nghệ An: Đơn thư khiếu nại, tố cáo tập trung nhiều ở lĩnh vực đất đai

Ảnh minh họa

Thống kê số liệu trong hơn 2 năm qua, các đơn thư, khiếu nại liên quan đến đất đai chiếm phần lớn. Các khiếu nại này khá phức tạp và cần giải pháp đồng bộ, từ chính sách, thực thi pháp luật đến tuyên truyền.

* Nhiều nguyên nhân phát sinh khiếu kiện

Theo số liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An, từ tháng 1/2015 đến hết tháng 6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 772 đơn (riêng 6 tháng đầu năm 2017 là 159 đơn) chủ yếu là khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai. Trong đó, đơn vị đã tham mưu giải quyết quyền lợi cho 57 công dân được xem xét bồi thường về giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.

Còn theo số liệu của thanh tra tỉnh Nghệ An, tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, tranh chấp đất đai phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2017 là 6.030 đơn, gồm: khiếu nại 513 đơn, tố cáo 393 đơn; kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai 5.124 đơn (tăng 3,1%).

Nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo là do trong thời gian gần đây,  khi chính quyền các cấp tiến hành thu hồi nhiều đất của dân để giao cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án xây dựng khu đô thị, thương mại, dịch vụ… nhưng vấn đề chính sách liên quan đến lợi ích của người sử dụng đất còn nhiều bất cập, giá đất chưa phù hợp, thường xuyên thay đổi; cơ chế đền bù, hỗ trợ chưa nhất quán nên khó thực hiện.

Hiện nay, chính sách bồi thường vẫn thực hiện theo 2 cơ chế: Nhà nước thu hồi đất và thỏa thuận bồi thường nên có chênh lệch với giá trị bồi thường tại các khu vực tương đương, dẫn tới sự chênh lệch quá lớn giữa giá đất bồi thường so với giá thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế, gây tâm lý so sánh cho người khiếu kiện.

Mặt khác công tác quản lý đất đai ở một số địa phương còn nhiều hạn chế ở các mặt như: việc thu hồi, định giá, kiểm đếm, kiểm kê tài sản trên đất, xác định diện tích, loại đất, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có lúc, có nơi làm chưa tốt, dẫn đến công dân không chấp nhận, phát sinh khiếu nại đòi quyền lợi; Thứ hai, việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn xảy ra sai sót, không theo quy hoạch và quy định của pháp luật. Nhiều dự án thu hồi đất của dân rồi để hoang hóa; khả năng sử dụng đất ít nhưng thu hồi với diện tích lớn gây lãng phí đất đai khiến công dân bức xúc đòi lại đất…

* Khiếu nại còn phức tạp

Các cơ quan chức năng của Nghệ An dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai tiếp tục diễn biến phức tạp và tập trung chủ yếu ở lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các địa bàn thu hồi nhiều đất của dân để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội.

Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân (nhất là khu vực xã, phường, thị trấn). Các cấp chính quyền, ngành chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo, nhất là ở cấp cơ sở; đẩy mạnh thanh, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Bên cạnh đó, kiên quyết thu hồi đất đã giao, đã cho thuê, nhưng không đúng đối tượng, không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, sai mục đích.

Nguồn: M.Phạm/Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT