Phí xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

Ảnh minh họa

Từ 5/8/2017, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được thực hiện theo quy định tại Thông tư 62/2017/TT-BTC.

Thông tư quy định rõ mức thu phí cấp, cấp lại giấy xác nhận đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nhận uỷ thác nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất: Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận uỷ thác có kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu mức thu 20 triệu đồng/hồ sơ.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận uỷ thác không có kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu mức thu là 12 triệu đồng/hồ sơ.

Đối với mức thu phí cấp, cấp lại giấy xác nhận đối với trường hợp tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất: Giấy xác nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, mức thu được quy định như sau:

12

(Nguồn: Thông tư 62/2017/TT-BTC)

Cục Kiểm soát ô nhiễm thuộc Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thu phí theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/08/2017.

Tải Thông tư 62/2017/TT-BTC tại đây: quydinhvenhapkhauphelieu

Theo Báo Mới (Nguồn: ANTT)