Sắp diễn ra phiên họp Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai

Phiên họp lần thứ 10 Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai – Ảnh minh họa

Ngày 24/11/2017 tới đây, sẽ diễn ra Phiên họp lần thứ 11 Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai tại TP Hồ Chí Minh.

Phiên họp được tổ chức nhằm đánh giá tình hình triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai năm 2016 – 2017 tại các Bộ và 11 tỉnh, thành phố thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai; kế hoạch triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai năm 2018 và định hướng cho các năm tiếp theo.

Đồng thời, phiên họp sẽ đánh giá danh mục nguồn thải (nước thải) tại các địa phương và kế hoạch quản lý, xử lý, trong đó có việc công bố thông tin về các nguồn thải gây ô nhiễm; thảo luận chuyên đề về công tác quản lý hành lang sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng; công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nước trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai những năm vừa qua…

Tham dự Phiên họp có Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai; Phó Chủ tịch và các ủy viên Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai; đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và một số sở, ngành có liên quan, Chi cục Bảo vệ môi trường tại 11 tỉnh, thành phố trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai; các chuyên gia; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí…

Theo moitruong.net.vn (Nguồn:  Monre)