Thanh Hóa chi hơn 18 tỷ hỗ trợ khôi phục sản xuất

SX ớt hàng hoá

Xét đề nghị của Sở NN-PTNT Thanh Hóa, mới đây UBND tỉnh này đã ban hành Công văn số 3998/QB-UBND về việc “Phê duyệt kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất vụ đông 2017 – 2018” nhằm khắc phục hậu quả nặng nề của đợt lũ vừa qua.

Đối tượng được hỗ trợ bao gồm các hộ nông dân, HTX, doanh nghiệp trực tiếp tham gia. Trong đó kinh phí mua giống ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi, ngô nếp, ngô rau, ngô ngọt các loại là 4 tỷ 500 triệu đồng, áp dụng trên diện tích 5.000ha; mua giống ớt 1 tỷ 800 triệu, áp dụng trên diện tích 1.500ha; mua giống khoai tây 12 tỷ, áp dụng trên diện tích 1.000ha. Theo đó, tổng kinh phí hỗ trợ khôi phục là 18 tỷ 300 triệu.

Vụ đông 2017 – 2018 Thanh Hóa tiến hành gieo trồng trên diện tích 50.000ha, theo báo cáo của các địa phương trận lũ vừa qua đã làm thiệt hại khoảng 25.000ha.

Theo VIỆT KHÁNH/nongghiep.vn