TP Hồ Chí Minh sẽ xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp tập trung

TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lại cở sở giết mổ gia súc, gia cầm.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng giết mổ gia súc, gia cầm manh mún không giấy phép, khó kiểm soát, UBND TP Hồ Chí Minh đã chủ trương xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp tập trung trên địa bàn.

UBND TP Hồ Chí Minh cho biết đã chỉ đạo Sở Kế hoạch – Đầu tư thẩm định, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư để các doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố.

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, định kỳ hàng tháng, Thường trực UBND thành phố sẽ chủ trì, họp Tổ công tác liên ngành để nắm tình hình, tiến độ thực hiện các dự án và việc hỗ trợ các chủ đầu tư thực hiện dự án.

Đáng chú ý, TP Hồ Chí Minh sẽ xem xét đưa ra khỏi phương án quy hoạch giết mổ đối với các chủ đầu tư không thực hiện các thủ tục pháp lý dự án hoặc các chủ đầu tư đã hoàn thành các thủ tục pháp lý nhưng không triển khai thực hiện dự án trong thời gian dài, ảnh hưởng đến tiến độ quy hoạch chung của thành phố.

Trước sự cố tiêm thuốc an thần cho lợn tại cơ sở Xuyên Á vừa qua, UBND TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ hoạt động tại các cơ sở giết mổ, rà soát và chấn chỉnh việc thực hiện quy trình kiểm soát đối với toàn bộ các cơ sở giết mổ trên địa bàn.

Theo Báo Mới (Nguồn: Nguyễn Lê/Hà Nội Mới)