Xây dựng tiêu chí sàng lọc các dự án đầu tư, phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo mức độ gây ô nhiễm môi trường

Sáng 11/4, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài đã chủ trì cuộc họp nhằm xây dựng tiêu chí sàng lọc các dự án đầu tư; tiêu chí phân loại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo mức độ gây ô nhiễm môi trường làm cơ sở xác định các dự án, cơ sở cần quan tâm kiểm tra, giám sát.
Cuộc họp có sự tham dự của Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường.
Tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng trong bối cảnh môi trường nước ta đang có nhiều vấn đề phức tạp như hiện nay, việc xây dựng tiêu chí sàng lọc các dự án đầu tư; tiêu chí phân loại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo mức độ gây ô nhiễm môi trường để có biện pháp kiểm tra, giám sát là rất cần thiết.
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài
Việc xây dựng tiêu chí cần tuân theo các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành; tập trung vào các vấn đề chủ yếu về quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các loại chất thải và tổng lượng chất thải phát sinh, vị trí của dự án; đồng thời, có thể xây dựng thành hai (02) nhóm tiêu chí, gồm: nhóm tiêu chí chung và nhóm tiêu chí riêng cho từng loại dự án.
Bên cạnh đó, để phòng ngừa trường hợp xảy ra sự cố môi trường phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh – xã hội, cần thiết phải xác định được các tiêu chí để sàng lọc, xác định các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao để có biện pháp kiểm tra, giám sát đặc biệt, hoặc đề nghị không cấp phép đầu tư cho dự án trong trường hợp cần thiết.
 
Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức
Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các đại biểu và của Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài chỉ đạo các đơn vị trong Tổng cục cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa, nhanh chóng xây dựng các bộ tiêu chí có tính khả thi, thống nhất, trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, hoàn thiện nhằm làm căn cứ xác định danh mục các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sự cố môi trường cần quan tâm kiểm tra, giám sát đặc biệt trong thời gian tới.
(VEA)